Synpunkter eller klagomål

Vår strävan är givetvis att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Därför vill vi veta om något blivit fel så att vi kan hjälpa dig och förhindra att det sker igen.

Synpunkter eller klagomål

Vår strävan är givetvis att du som kund alltid ska vara nöjd med oss. Därför vill vi veta om något blivit fel så att vi kan hjälpa dig och förhindra att det sker igen.

Om du har ett klagomål så är du välkommen att kontakta vår klagomålsansvarige på kundrelationerkort@seb.se. Du kan även skicka brev till oss på:

SEB Kort
Att: Klagomålsansvarig
106 40 Stockholm


Oavsett hur du kontaktar oss så kommer vi att utreda ditt klagomål och återkomma med ett svar så snart som möjligt, senast inom 2 dagar. Hör av dig till oss – dina synpunkter är viktiga för oss!

Råd och hjälp
Opartisk rådgivning och information lämnas av konsumentvägledaren i din hemkommun eller till Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Om du inte skulle vara nöjd med det besked som du fått från oss har du alltid möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol och få ditt ärende prövat.

Konsumentvägledare i din kommun Konsumenternas Bank- och finansbyrå Allmän domstol Allmänna reklamationsnämnden

Du har också möjlighet att lämna en anmälan online genom EU’s Online Dispute Resolution platform. Det är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Online Dispute Resolution platform