Pris, räntor och villkor

Pris, räntor och villkor

Aktuella priser fr om 2021-06-15

Aktuella villkor (pdf)Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)

Årspris 150 kr
Årspris, extrakort 100 kr
Delbetalning
Kreditränta* 11,64 %
Effektiv ränta 13,70 %
Övriga priser
Kontantuttag i Sverige och utomlands 3% på uttaget belopp, min 40 kr
Valutaväxlingspåslag för köp/uttag utomlands 2%, plus tillkommande avgifter till Mastercard
Ersättningskort 100 kr
Pappersfaktura 25 kr
E-faktura 0 kr
Expressförsändelse av kort med post inom Sverige 350 kr
Försändelse av kort utanför Sverige 350 kr
Kopia av faktura 30 kr
Kopia av köpnota 75 kr
Påminnelseavgift 60 kr
Amorteringsplansavgift 170 kr
Inkassokravavgift 180 kr

Vid inkasso löper vid var tid gällande kreditränta.

*Avtalet löper under ett år i taget. Om du betalar hela beloppet på fakturan så tillkommer ingen ränta. Vid delbetalning uppgår krediträntan till 11,64% per år. Den effektiva räntan, beräknat på ett kreditbelopp om 20 000 kr, ett årspris på 150 kr samt pappersfaktura på 25 kr (ej vid e-faktura) är 13,70%. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbeloppet under ett år är 22 584 kr. Lägsta belopp att betala är 1/33 (≈3%) av den totala skulden varje månad.

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta till SEK

Se din valutakurs här