Reseförsäkring

När du betalar din resa till minst 75% med ditt kort ingår en kompletterande reseförsäkring.

Reseförsäkring

När du betalar din resa till minst 75% med ditt kort ingår en kompletterande reseförsäkring.

Försäkringen kan ge dig ersättning om*:

Du måste avboka resan

  • Avbeställningsskydd som kan ge dig upp till 15 000 kr/försäkrad (högst 45 000 kr/kort och försäkringsfall) mot kvitto och läkarintyg.

Din resa är försenad vid avresa

  • efter 6 timmar får du 700 kr i schablonersättning per försäkrad, högst 2 800 kr/kort.

Ditt bagage är försenat

  • mer än 6 timmar får du 1 000 kr (högst 4 000 kr/kort och försäkringsfall),
  • mer än 48 timmar får du ytterligare 2 000 kr (högst 8 000 kr/kort och försäkringsfall).

Försäkringen kan även ge dig självriskeliminering för hem/villa och bilförsäkring samt en olycksfallsförsäkring.

*Ovanstående är endast ett utdrag, för fullständiga villkor hänvisar vi till försäkringsvillkoren. Ersättning utbetalas mot kvitto i original.

Försäkringsgivare

Moderna Försäkringar
Telefon: 010 – 219 12 90
Skicka e-postAnmäl skadaVillkor (pdf)